Obchodní podmínky

Magdalena Kočiščáková – rodinná a svatební fotografka – Olomouc,Přerov a okolí

IČO: 14442167 Buk 58, Buk 751 21 +420 720 459 552 magdalenakociscakova@gmail.com

 

Profesionální fotografování a dodání fotografií v elektronické podobě (nikoli tištěné).

 

Termín, místo, doba trvání i cena (dle aktuálního ceníku) se dohodne předem telefonicky nebo písemně přes e-mail. Klient uhradí stanovenou částku v den focení PŘES ÚČET. Klient si sám vybírá fotografie (mimo svateb), které chce upravit ze zaheslované online galerie. Min. počet odběru fotografií je 5 ks. Další fotografie si lze připlatit.

Všechny výsledné fotografie jsou upraveny a dodány v nejvyšší kvalitě vhodné pro velkoformátový tisk i ve zmenšené kvalitě pro web. Neupravené fotografie neposkytuji! Předání fotografií probíhá přes online úložiště. Max. doba dodání fotografií je 30 dnů (průměrně během několika dní). Celková cena nezahrnuje tištěné fotografie!

 

V případě nemoci nebo nepříznivého počasí se termín focení přesouvá na nejbližší možný.

 

Pořizování kopií, stahování ani jiné prezentování bez písemného souhlasu autorky není dovoleno! Klient odpovídá za škodu na vybavení fotografky, které sám způsobí. Klient smí použít fotografie pouze pro osobní účely. Nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. není bez souhlasu autora dovoleno fotografie jakkoliv upravovat.

 

Není-li dohodnuto jinak, fotografka smí použít fotografie k prezentování na webu, sociálních sítích a propagačních materiálech.

 

Objednáním se na focení automaticky potvrzujete přijetí obchodních podmínek a akceptujete můj fotografický styl i styl úpravy fotek. Nespokojenost s autorským stylem není důvodem k reklamaci.